Lutnia

Wizytówka

Koncerty

Wizytówka

Koncerty

Merkuriusz

Czarne chmury

Zrodzeni do szabli

Opowieści staropolskie

Muzyka we dworze

Media / CD

Galeria

Lutnia

Kontakt
--- stary rozmiar322na426 ---in ENGLISHOpowieści staropolskie

Aktualności
Galeria

Ogłoszenia

Kontakt
 

Muzyka dawna, lutnia, dwory, pałace, zamki, klasztory, muzyka staropolska


Jan III Sobieski, sarmatyzm, sarmackie obyczaje, staropolskie obyczaje, kultura polska, muzyka polska, barok, renesanskonfederacja barska, Konstytucja 3 Maja, Jan Kazimierz, Władysław IV, dynastia Wazów, Potop, Ogniem i mieczem,


Klasycyzm, pieśni polskie, staropolskie pieśni, Pan Tadeusz, mandora, gallichon, teorba, chitarrone

 BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>
BR>