* * *

"Musica Sarmatica" to wyjątkowy na polskim rynku fonograficznym album z muzyką rodem z Sarmacji.
Edycja ma charakter kolekcjonerski, ze względu na staranność wydania i ograniczoną ilość egzemplarzy.
Zakupu płyty można dokonać >>> tutaj


MUSICA SARMATICA / MUZYKA SARMACKA

Płyta "Musica Sarmatica" jest muzyczną wędrówką i opowieścią o Sarmacji. Zawiera 30 utworów, wśród których znajdują się również dotychczas nigdy nie rejestrowane i nie publikowane, często zapomniane, staropolskie pieśni i muzyka instrumentalna. Zespół Contra belluM sięgnął do tych rzadko wykonywanych utworów, mając na celu przywrócenie pamięci o Sarmacji.

Całe wydawnictwo cechuje dążenie twórców do umożliwienia słuchaczowi podróży w czasie i przestrzeni. Obrazy, malowane dźwiękami przez zespół, ukazują nie tylko mało dziś pamiętaną kulturę muzyczną czasów sarmackich i przedrozbiorowych, ale i obyczajowość Rzeczpospolitej Szlacheckiej.

Dopracowana, nie tylko wizualnie ale i merytorycznie, edycja płyty pozwala na pogłębienie wiedzy o Polsce na przestrzeni trzech wieków. Dotyczy to genezy Sarmacji, jako czynnika łączącego zróżnicowaną kulturowo i etnicznie wartwę szlachecką. Dotyczy także obyczajowosci tej warstwy społecznej, ze szczególnym uwazględnieniem jej muzycznych upodobań. Słuchacz i czytelnik otrzymuje sporą dawkę wiedzy w zakresie historii muzyki staropolskiej. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat kompozytorów poszczególnych utworów. W sposób nieszablonowy ukazane zostały związki muzyczne między Rzeczpospolitą i Europą Zachodnią (związki ze wschodem będą z pewnością przedmiotem opracowania kolejnej płyty).

Ze względu na profil zainteresowań autora opracowań utworów, sporo miejsca na płycie zajmuje sprawa obecności lutni i muzyki lutniowej w Polsce sarmackiej, jej szczególne miejsce i wysoki status, nieosiągalny w tym czasie dla innych instrumentów muzycznych (na szczególną uwagę zasługuje opublikowana po raz pierwszy w historii fonografii, zamieszczona w części drugiej wydawnictwa suita, składająca sie z jedynych zachowanych utworów na lutnię solo autorstwa Antoine Gallot, nadwornego lutnisty króla polskiego Władysława IV Wazy).

"Musica Sarmatica" to dobry pomysł na prezent, szczególnie dla miłośnika polskiej kultury i historii. Ze względu na bogatą treść, opracowaną w języku polskim i angielskim, płyta znakomicie nadaje się także na pamiątkę z podróży po Polsce.


Wykonawca: zespół muzyki dawnej CONTRA BELLUM, instrumentarium: lutnia, basetla, kobza, instrumenty perkusyjne, głosy: sopran, baryton. Utwory opracował lutnista Michał Wyciślik (na płycie poza lutnią także śpiewa, gra na kobzie i instrumentach perkusyjnych), a towarzyszą mu Ilona Błoch na basetli i sopranistka Justyna Wyciślik.

 

Zawartość płyty obejmuje następujące części w ujęciu chronologicznym:

1. "Złoty czas srebrnego wieku Rzeczpospolitej"
Składa się z utworów powstałych kiedy Rzeczpospolita była u szczytu swego rozwoju ustrojowego, kiedy odnosiła sukcesy militarne i ekonomiczne, kiedy była celem emigracji ludności z różnych krańców Europy, gdzie szlacheckie społeczeństwo cieszyło się wolnością niespotykaną w innych krajach.

2. "Lutnia, na frasunki i troski..."
Poświęcona jest instrumentowi, który stanowił narzędzie rozrywki godne Sarmaty, na równi z poezją.
Utwory tu zamieszczone to jedyne zachowane do dziś fragmenty twórczości Antoine'a Gallot, lutnisty króla polskiego Władysława IV Wazy. To pierwsze w historii światowej i polskiej fonografii wykonanie i publikacja tych utworów. ***WORLD PREMIERE RECORDING

3. "Od Rzymu do Wersalu"
Obrazuje obecność i popularność w Rzeczpospolitej muzyki zachodnioeuropejskiej.

4. "Nieprzyjaciel w granicach"
Nawiązuje do wojen toczonych przez Rzeczpospolitą od połowy XVII wieku, obrony Częstochowy, zbrojnych konfederacji szlacheckich, rozstań, tęsknoty i żalu po zmarłych.

5. "Tryumf Sarmacji - Victoria Jana III Sobieskiego"
To obrazy z czasów panowania najbardziej zasłużonego władcy Sarmacji: od krotochwili i wesołego tańca w gwarnej karczmie, przez miłosne rozterki i wzdychania, muzykę francuską lubianą nie tylko w Wilanowie, aż po wojenne odgłosy odsieczy wiedeńskiej.

6. "Sarmackie ostatki, czyli muzyka we dworze"
Kryje w sobie uroki życia w szlacheckim domu: konkury zakochanych i nakłanianych do zamęścia mimo woli, patriotyczne i historyczne nauki dawane dziatkom, odwieczne matek o córki starania, aż wreszcie biesiada co polonezem się kończy.

Opinie szczęśliwych posiadaczy płyty / kliknij obrazek >>

 in English:
This CD tells the story of Sarmatia. You have a chance to listen to the tales told by wellknown songs, as well as the anonymous pieces of Polish Sarmatian. You can find here rich booklet in English with many colorful pictures.
This CD would be great gift and especially pretty memento from Poland.
„Musica Sarmatica” is divided into the following parts in chronological order:

1. ‘Złoty czas srebrnego wieku Rzeczpospolitej’
‘The golden period of the Silver Age of the Republic of Poland’
It consists of works created when the Republic of Poland was at it’s peak of power; when it was the goal of emigration of people from different parts of Europe, where the nobilities enjoyed freedom never before seen in other countries.

2. ‘Lutnia, na frasunki i troski...’
‘Lute, the cure for worries and concerns ...’
It is devoted to the instrument, which was among Sarmatian’s favorite activities along with poetry.
This part consists of lone preserved solo lute pieces by Antoine Gallot, who was court lutenist in the service of Wladyslaw IV Waza, the King of Poland. This is the ***WORLD PREMIERE RECORDING.

3. ‘Od Rzymu do Wersalu’
‘From Rome to Versailles’
It shows the presence and popularity of Western music in the XVIIth century Republic of Poland.

4. ‘Nieprzyjaciel w granicach’
‘Enemies crossed a border’
It refers to the wars of the mid-seventeenth century, defense of Częstochowa, a confederation of armed noblemen, separations, longing and grief for the dead.

5. ‘Tryumf Sarmacji – Victoria Jana III Sobieskiego’
‘Triumph of Sarmatia – King’s John III Sobieski victory’
There are images from the times of the reign of the most meritorious ruler of Sarmatia ever had, King John III Sobieski. From burlesque and the merry dance in the lively tavern, on through the dilemmas of love, French music played not only in theRoyal Palace in Wilanów but to the sounds of war siege of Vienna.

6. ‘Sarmackie ostatki, czyli muzyka we dworze’
‘Sarmatian remnant, that is music in the manor’
It conceals the charms of life in the noble house: love, courtship, patriotic and historical teachings given to the children, perennial mothers worry about their daughters, and a feast ends with a polonaise.

--------------------

-----------------------

* * *

Powrót do MENU* * *

 

* * *

zespół muzyki dawnej

Contra belluM,

zwiastun płyty “Musica Sarmatica”