UROCZY OGRÓD

pracownia autorska: Justyna Wyciślik

kontakt: uroczyogrod@beep.pl , kom. 603 52 81 87

W ramach działalności prowadzonej przez Muzeum Żywej Kultury Staropolskiej służymy pomocą w realizacji założeń terenów zielonych, utrzymanych w duchu polskich ogrodów historycznych. Przygotowujemy również propozycje kompleksowego zagospodarowania otoczenia, w tym doboru i lokalizacji budynków gospodarczych, inwentarskich, magazynowych oraz rekreacyjnych. Zapewnimy zgodne z duchem wybranej epoki rozmieszczenie poszczególnych elementów założenia. Zadbamy o wiernosć z tradycją, lecz z uwzględnieniem wygody i upodobań inwestora.
wa, e


Rys.1 Podjazd przed dworem • 1. Projektowanie:

 • - rezydencjonalnych założeń ogrodowych

 • - ogrodów w duchu staropolskim i historycznym

 • - ogrodów przydomowych

 • - ogrodów osiedlowych,

 • - parków, zieleni miejskiej,

 • - zieleni przy obiektach przemysłowych,

 • - obsadzeń i dobór roślin do istniejących warunków

 • - małej architektury  2. Kosztorysowanie:

 • - wykonania projektów założeń ogrodowych

 • - wskazanych prac ogrodniczych  3. Inwentaryzacje:

 • - parków i zieleni miejskiej

 • - terenów przemysłowych

 • - zieleni przydomowej  4. Nadzór nad:

 • - realizacją projektów w terenie

 • - wykonywaniem prac pielęgnacyjnych terenów zielonych

 • - całorocznym utrzymaniem założeń

  5. Wykonawstwo i dostarczanie

 • - aranżacji zieleni we wnętrzach

 • - kompozycji form, barw i zapachów

 • - elementów małej architekturyRys.7 Koncepcja zagospodarowania kompleksu mieszkalno-produkcyjnego na wsi

Rys.2, 3 Dwór widziany z drogi do zaplecza gospodarczego, taras w części ogrodowej

Rys.4 Projekt zagospodarowania zielenią willi na podbeskidziu (front)

Rys.5 Projekt zagospodarowania zielenią willi na podbeskidziu (elewacja ogrodowa)

Rys.5, 6 Projekt zagospodarowania zielenią budynku wielorodzinnego w Katowicach

Powrót do MENU