KILKA SŁÓW O NAS

wa, e
Na powstanie Muzeum Żywej Kultury Staropolskiej (MzkS) wpłynęło kilka czynników, z których najważnieszym jest pasja do poznawania i kultywowania staropolskiej tradycji.Twórcą i inicjatorem muzeum jest Michał Wyciślik, rzec można: człowiek renesansu. Wielki miłośnik staropolskiej kultury i historii, znawca architektury rezydencjonalnej i obronnej, zdolny stylista wnętrz, scenarzysta, reżyser, kulturoznawca i niepoprawny marzyciel. Poza tym utalentowany kompozytor, aranżer, śpiewak i lutnista w jednej osobie. Prowadzi prace badawczo naukowe, zajmując się w szczególności lutnią w kulturze staropolskiej, jak również historią polskiego dworu. Piewca polskiej sztuki i obyczaju, gawedziarz, szczególnym przywiązaniem darzy króla Jana III Sobieskiego i jego czasy.Tak szerokie spektrum zainteresowań sprzyja podejmowanym przez MzkS zadaniom.. Wiedza, poparta wieloletnim doświadczeniem, pozwala na zapewnienie odbiorcom dzieł wykonywanych przez MzkS pełnej wiarygodności i autentyczności historycznej.
Najbliższym współpracownikiem i współwłaścicielem MzkS jest Justyna Wyciślik, technik ogrodnik, a zamiłowania architekt krajobrazu, zafascynowana polską sztuką ogrodową. Ma na swoim koncie projekty dotyczące zagospodarowania terenów zielonych jak również inwentaryzacje istniejących założeń (w szczególności inwentaryzacje dendrologiczne) . Wiele do zaproponowania ma także w zakresie stylowego urządzania i dekoracji wnętrz, jako że w ramach MzkS prowadzi pracownię dekoratorską (m. in. decoupage, florystyka, rękodzieło artystyczne). Pani Justyna jest też utalentowaną sopranistką (koncertuje regularnie z zespołem muzyki dawnej Contra belluM)Muzeum współpracuje ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach. Dobór odpowiednich osób, grup historycznych, teatralnych, rekwizytów, etc jest zawsze ukierunkowany na zapewnienie jak najwierniejszego odtworzenia realiów historycznych. Liczy się jednak nie tylko zgodność historyczna, ale i barwność oraz atrakcyjność dla odbiorcy dzieł wykonywanych przez MzkS. Nierzadko widzowie włączają się w bieg realizowanego scenariusza...- SIEDZIBA -

Na terenie Panewnik, które pozostają w granicach administracyjnych miasta Katowice, przy trakcie jakim maszerowało pod Wiedeń wosjko polskie pod dowództewm króla Jana III Sobieskiego, znajduje się uroczy zakątek nazwany przez nas „Janówką”. To miejsce specyficzne, gdzie po dziś dzień da się odczuć wiejski charakter okolicy. Do lat sześćdziesiątych XX wieku dotrwał dąb, pod którym według ludowego podania, miał wypoczywać król Jan w drodze pod Wiedeń.

Król Jan III Sobieski wypoczywający w czasie przemarszu przez lasy panewnickie.

W „Janówce” powstaje siedziba Muzeum Żywej Kultury Staropolskiej. Kompleks dworski z elementami typowej zabudowy, jaką można było spotkać na przełomie XVIII i XIX wieku w Polsce, został zaprojektowany przez właścicieli MzkS.

Autorem koncepcji architektonicznej i programowej powstajacego kompleksu jest Michał Wyciślik. Planuje się udostepnienie wybranych obiektów dla publiczności. W „Janówce” odbywać się będą również inscenizacje staropolskie, biesiady oraz koncerty muzyki staropolskiej. Przede wszystkim jednak powstanie miejsce, gdzie kultywowana będzie tradycja i staropolski obyczaj, gdzie żywa bedzie pamięć o historii.

lamus

Michał Wyciślik - absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z racji swoich zainteresowań historycznych i kulturowych, za przedmiot specjalizacji wybrał architekturę rezydencjonalno-obronną Polski. Podjęcie szczegółowych studiów indywidualnych w tym zakresie zaowocowało wyróżnieniem przez komisję egzaminacyjną pracy dyplomowej p.t. „Dwór polski jako przedmiot wyceny”, która została uznana za najlepszą na roku. Michał Wyciślik jest również licencjonowanym zarządcą nieruchomości (nr licencji 11978). Od 2002 roku zajmuje się organizacją inscenizacji historycznych, biesiad staropolskich, przedstawień prezentujących kulturę staropolską. Jest też stylistą wnętrz, zarówno historycznych jak i eklektycznych. Zajmuje się również opracowywaniem koncepcji architektonicznych nowopowstających obiektów w stylu dworu polskiego. Od 1999 roku prowadzi zespół muzyki staropolskiej Contra belluM, z którym regularnie koncertuje. Z początkiem 2006 roku otwiera Muzeum Żywej Kultury Staropolskiej, łączące w jedną całość rozproszone dotychczas inicjatywy.

Zubrzyca Górna miejsce szczególne. Zespół dworski należący do rodziny Moniaków, przekazany w 1937 roku przez rodzinę na rzecz skarbu państwa Rzeczpospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na muzeum. To szlacheckie gniazdo, z którego wywodzą się założyciele Muzeum Żywej Kultury Staropolskiej.Stanisław Rogala (herbu Rogala) wielki patriota, działacz społeczny, żołnierz, uczestnik walk o niepodlegość Polski, powstaniec wielkopolski, piłsudczyk. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej osiadłej w Pępowie w okolicach Gostynia w województwie wielkopolskim. Założyciel MzkS jest prawnukiem Stanisława.

Wilhelm, Jan, Józef Wyciślikowie – powstańcy Śląscy z oddziału Kochłowickiego.

Siedziba MzkSnawiązuje do tradycji szlacheckich Rzeczpospolitej. Pierwszym udostępnionym objektem jest lamus dworski, w którym znajduje się Izba Pamięci króla Jana III Sobieskiego. Poniżej widok dworu, lamusa i koncepcji architektonicznych.Powrót do MENU