wa, e

MISJAMuzeum Żywej Kultury Staropolskiej postawiło sobie za cel przywracanie i kultywowanie staropolskiego obyczaju we współczesnym świecie.Zakres działalności MzkS obejmuje przede wszystkim:

- krzewienie staropolskiej kultury materialnej i obyczajowej

- promowanie budownictwa nawiązującego do “nieba i zwyczaju polskiego”

- adaptację wnętrz w nawiązaniu do staropolskich wzorców

- projektowanie krajobrazu w duchu polskich ogrodów historycznych

- upowszechnianie muzyki dawnej i staropolskiejPowyższe cele realizowane są poprzez studia naukowe oraz działania praktyczne w opisanych obszarach. Muzeum prowadzi działalność doradczą, projektową, organizacyjną i usługową.

Powrót do MENU